234/12 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
0871495495
domonman2554@gmail.com

ที่ปรึกษาทางด้านกฏหมาย

ที่ปรึกษากฎหมาย ด้วยทีมทนายความมืออาชีพ และทีมงานผู้เชี่ยวชาญกฎหมายเฉพาะด้าน สํานักกฎหมาย
บริษัท เค.เอส.ลอว์.เฟิร์ม จำกัด จึงมีความพร้อมในการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ให้คำแนะนำแก่ หน่วยงานของเอกชนและหน่วยงานของรัฐ ให้คำปรึกษาแนะนำข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติคำสั่ง ร่างนิติกรรมสัญญาต่างๆ

ตัวอย่างสัญญา (Contract Forms)
สัญญาจะซื้อจะขาย

สัญญาจองอาคารชุด/บ้านจัดสรร
สัญญาจะซื้อจะขายทั่วไป แบบ 1
สัญญาจะซื้อจะขายทั่วไป แบบ 2
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน แบบ 1
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน แบบ 2

สัญญาว่าจ้าง (ทำของ ก่อสร้าง ออกแบบ ฯลฯ)
สัญญาจ้างก่อสร้างบ้าน แบบ 1
สัญญาจ้างก่อสร้างบ้าน แบบ 2
สัญญาจ้างก่อสร้างบ้าน แบบ 3
สัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร
สัญญาจ้างขนส่งคนโดยสาร
สัญญาจ้างขนส่งหรือลำเลียงวัตถุสิ่งของ
สัญญาจ้างควบคุมบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย
สัญญาจ้างตกแต่งห้องชุด

สัญญาเช่า
สัญญาเช่ากิจการร้านอาหาร
สัญญาเช่าโกดังสินค้า
สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
สัญญาเช่าคลังสินค้า
สัญญาเช่าช่วงทรัพย์สิน
สัญญาเช่าช่วงพื้นที่เช่า

📌แจกฟรี Ebook ประมวลกฎหมายฉบับอ่านในมือถือ (อัพเดทล่าสุด 2 มีนาคม 2562)
➡️ ประมวลกฎหมายอาญา http://www.mediafire.com/file/qoo4pw7h7x6b57m/ประมวลกฎหมาย.อาญา.pdf
➡️ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ http://www.mediafire.com/file/i7msmbnh1r0o9jq/ประมวลกฎหมาย.แพ่งและพาณิชย์.pdf
➡️ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา http://www.mediafire.com/file/985v64xqq86ss15/ประมวลกฎหมาย.วิธีพิจารณาความอาญา.pdf
➡️ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง http://www.mediafire.com/file/q91w2l5hdhhbnt3/ประมวลกฎหมาย.วิธีพิจารณาความแพ่ง.pdf
📌ดาวน์โหลดแบบรวมไฟล์ http://www.mediafire.com/file/wtospzna3r3drnx/รวมประมวลกฎหมาย.rar
📌
You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂