234/12 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
0871495495
domonman2554@gmail.com

บริการของเรา

บริษัท เค.เอส.ลอว์.เฟิร์ม จำกัด

บริการของเรา

รับว่าความและรับปรึกษาคดีทุกประเภทได้แก่ 
1. คดีอาญาทุกประเภท เช่น คดีลักทรัพย์, คดีวิ่งราวทรัพย์, คดีชิงทรัพย์, คดีปล้นทรัพย์,คดีเช็ค, คดีฉ้อโกง, คดียักยอก, คดีรับของโจร, คดีบุกรุก, คดีหมิ่นประมาท,คดีหมิ่นประมาท และคดีอาญาอื่นๆ
2.คดีแพ่งทุกประเภท เช่น คดีเกี่ยวกับทรัพย์สิน คดีฟ้องละเมิด, ฟ้องขับไล่, คดีที่ดิน, คดีกู้ยืมเงิน,คดีขอแบ่งกรรมสิทธิ์รวม, คดีผิดสัญญา, คดีก่อสร้าง,คดีมรดก ฟ้องขอให้จดเปลี่ยนแปลงกรรมการ คดีผู้บริโภค คดีบัตรเครดิต, คดีเช่าซื้อรถยนต์,คดีผิดสัญญา, คดีฟ้องผู้ประกอบการ, คดีกู้ยืมเงิน ,คดีครอบครัว ฟ้องหย่า, ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู, ฟ้องเรียกค่าเลี้ยงชีพ,ฟ้องขออำนาจปกครองบุตร, ฟ้องให้ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร
3.คดีปกครอง
4.คดีเลือกตั้ง
5.คดีเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ
6.คดีภาษีอากร
7.คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ คดีสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า

8.คดีเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการ
9.คดีอื่นๆทุกประเภท